اشتراک گذاری

فیلم آموزش تعویض دارم دستگاه کپی کانن

یونیت درام به زبان ساده، کار انتقال پودر تونر به روی کاغذ را انجام می دهد و یکی از رکن های اساسی در یک چاپ گر می باشد. بعد از اینکه تونر به این یونیت درام منتقل شد، قطعه ای بنام درام، تونرهای مرتب شده برای چاپ را به کاغذ منتقل کرده تا توسط فشار و حرارت، روی کاغذ ذوب شوند و فرایند چاپ تکامل یابد. در صورت اختلال در این فرایند عملکرد کپی به درستی انجام نخواهد شد و ممکن است نیازمند تعویض یونیت درام کپی کانن شوید. در اینجا فیلم آموزش تعویض دارم دستگاه کپی کانن به کمک شما خواهد آمد تا بتوانید خودتان تعویض این قطعه را انجام دهید.

کارشناسان نمایندگی کانن آماده پاسخگویی به سوالات شما در زمینه تعمیر محصولات کانن می باشد.

شماره تماس: 02154114

Rate this post