پرینت نگرفتن پرینتر

چرا پرینتر کانن پرینت نمی‌گیرد؟ ترفندهای رفع مشکل پرینت نگرفتن پرینتر