رفع مشکل گیر کردن کاغذ در پرینتر

چطور خطای گیر کردن کاغذ در پرینتر کانن را رفع کنیم؟