تعمیر برد فرمتر پرینتر کانن

چه عاملی موجب خرابی برد فرمتر پرینتر می‌شود؟