نحوه تمیز کردن پرینتر

نحوه تمیز کردن پرینتر کانن چگونه است؟