رفع خطای خارج شدن چاپگر از حالت پیش فرض در ویندوز 7