تار بودن تصویر پروژکتور کانن

دلایل تار بودن تصویر پروژکتور کانن چیست؟