سفید چاپ کردن پرینتر کانن

دلیل سفید چاپ کردن پرینتر کانن چیست؟