شناسایی نشدن کارت حافظه دوربین کانن

چگونه مشکل شناسایی نشدن کارت حافظه دوربین کانن را برطرف کنیم؟