گریپ باتری دوربین

گریپ باتری دوربین چیست و چه کاربردی دارد