تعیین تعداد شات دوربین عکاسی با استفاده از اطلاعات EXIF