چروک شدن کاغذ در دستگاه کپی

چرا کاغذ در دستگاه کپی چروک می شود؟

فهرست
خدمات پذیرش و تحویل دستگاه در محلثبت سفارش تعمیر
+