چرا پرینت کم رنگ است؟

کم رنگ بودن پرینت در پرینتر کانن