مزایا و معایب کپی چند کاره کانن

مزایا و معایب کپی چند کاره کانن چیست؟