نمایندگی کانن

نمایندگی کانن با تجهیز خود به عواملِ فنی متخصص و ابزارآلاتِ پیشرفتۀ تعمیر توانسته است خود را به عنوان یکی از مراکز پیشرو در امر فروش و تعمیر تولیدات کانن مطرح سازد.