اسکنر کانن کار نمی کند

بررسی عوامل کار نکردن اسکنر کانن در نمایندگی canon